Blue Integrator fick alla våra system att prata med varandra

Jag bara måste berätta om hur bra det har gått på vår arbetsplats sedan vi valde att införskaffa Blue Integrator integrationsmotor. Vi hade länge känt att vi släpade efter i vår digitalisering och våra arbetssätt kändes omständliga och utdragna vilket många gånger orsakade stress, press och misskommunikation. Det är helt enkelt inte optimalt att ha flertalet arbetssystem som inte pratar med varandra. Det hindrade oss även från att hänga med i dagens digitaliserande utveckling som sker i olika kanaler.

Tillgång till mer modernare system och arbetssätt

Blue Integrator fick helt enkelt alla våra system att prata med varandra. Nu kan vi inte bara automatisera våra informationsflöden, vi kan också bland annat på ett enkelt sätt lägga till både nya leverantörer och system utan att vi behöver sitta med en manuell överföring. Alla våra tidigare program pratar nu med varandra samt att vi fått tillgång till mer modernare system och arbetssätt. Med det utökade informationsflödet upplever jag även att allting går så mycket snabbare.

Vårt arbetssätt känns både mer lättare och sömlöst

Efter nu en tids användning med Blue Integrator integrationsmotor märker jag stor skillnad på vår arbetsplats. Det känns som att vi kan arbeta på det sättet som vi vill och som omgivningen kräver av oss. Vi kan helt enkelt enklare bemöta de förväntningar som finns på oss samtidigt som vårt arbetssätt känns både mer lättare och sömlöst. Att kunna arbeta i synkade system med en smidig kommunikation har gjort att vi kan arbeta mer effektivt samtidigt som stress och press har minskat. Jag är verkligen så glad över denna uppgradering vi gjort och vill rekommendera alla arbetsplatser att se över sina system och överväga att skaffa en modern och effektiv kommunikationsmotor. Det är så viktigt att personalen mår bra samtidigt som de kan arbeta effektivt och får företaget att hänga med i den snabba utvecklingen.